Υπερηχογράφημα

απλή, ανώδυνη και ασφαλής εξέταση

Γ. Βησσαράκης

Φυσίατρος - MD, MSc

HumanTecar®

Aποτελέσματα από τη πρώτη κιόλας συνεδρία!

Hilterapia

ειδική θεραπεία με laser.

Αναγεννητικές θεραπείες

συμμετέχοντας στις εξελίξεις της επιστήμης

Θεραπεία Shockwave (SWT)

μία νέα πετυχημένη προσέγγιση!

SpineMED®

Πρωτοποριακή θεραπεία για μέση και αυχένα!

EGERSIS MEDICAL REHABILITATION TEAM

EGERSIS is an interdisciplinary rehabilitation team guided by a spirit of constant scientific cooperation between doctors and rehabilitators.

The team is the result of the collective efforts of many medical (physicians, orthopaedics, cardiologists, urologists, otolaryngologists, surgeons) and  paramedical (physiotherapists, occupational therapists, hydrotherapists, speech therapists) experts who join forces to treat serious neurological and musculoskeletal injuries. Absolute adherence to the international scientific guidelines and protocols as well as respect and understanding of the patients’’ personality and individual needs are amongst the team’s priorities.

1

Physiotherapy

2

Hydrotherapy

3

Occupational Therapy

4

Speech Therapy

5

Psychological support

are the key scientific axes of the rehabilitation Team.

Rehabilitation is an interdisciplinary challenge led by a physiatrist. It is a collective task, rather than an individual one, based on the sharing of experience and information, on allocating tasks and, in general, on designing and implementing an effective rehabilitation program.

The program’s goals are adjusted according to the progress of the patient over time, are always patient-focused and not prioritized depending on the expert in charge of the treatment.

The rehabilitation team both sets the long term and short term goals of the rehabilitation program and designs the proper interventions needed, always through a process of cooperation fostered by regular and structured communication between team members.

Egersis

The aim of the interdisciplinary team EGERSIS is the defense, improvement and restoration of physical, mental and psychological health status of people with serious diseases or accidents.

Medical Egersis

Rehabilitation and Recovery Center

174 Mesogeion avenue
155 61 Cholargos
Athens Greece

Newsletter

Our team accepts patients in one of the following stages:

    • At an early stage of their condition or after having been operated and their condition has been stabilized to such an extent that the recommendation is for them to be admitted to a rehabilitation center.
    • At a subacute stage of their condition, who have not yet started a rehabilitation program either due to many complications or due to a prolonged stay in the Intensive Care Unit.
    • At a chronic stage, without ever having gone through a rehabilitation program.

Conditions that EGERSIS treats include mainly neurological conditions such as cerebrovascular accidents, demyelinating diseases, spinal cord injuries, craniocerebral injuries, polyneuropathies as well as myosceletal conditions such as low back pain, sciatica and fractures.

During the first stages, the rehabilitation focuses on identifying the patient’s capacities. Recording and scientifically analyzing these capacities will assist the team of scientists set specific rehabilitation goals with a fixed time frame. These goals are always realistic and immediate. Primary goals include assisting the patient to get out of bed, move in the room and start the treatment in a suitable rehabilitation center. Patients are also assisted in developing basic functional capacities, such as changing lying positions, to ensure their active participation in the rehabilitation. The next step is for the patient to become as more self-reliant as possible when moving.

The co-presence of doctors and rehabilitators ensures that the patient is always supervised which facilitates the identification and solution of potential problems.

In certain conditions patients exhibit communication deficits or problems in perceiving the space or the visual fields. Speech and occupational therapists then make sure that patients receive ample stimuli for their retraining or find new alternative communication modes.

The patient gradually learns to maintain a sitting position and to execute certain tasks such as dressing up. The physiotherapist corrects the patient’s static posture, i.e. his/her ability to maintain a sitting position. Gradually, the person’s posture improves.

The next step is to improve the patient’s dynamic posture and he/she is trained to perform more demanding functions such as catching an object from a distance. Improving therefore the motor skills becomes a daily challenge for the patient’s self-reliance.

The morning rehabilitation program lasts for at least 4 hours and includes specialized treatments such as physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, hydrotherapy and psychological support. For optimal rehabilitation outcomes evening sessions are also offered.