Υπερηχογράφημα

απλή, ανώδυνη και ασφαλής εξέταση

Γ. Βησσαράκης

Φυσίατρος - MD, MSc

HumanTecar®

Aποτελέσματα από τη πρώτη κιόλας συνεδρία!

Hilterapia

ειδική θεραπεία με laser.

Αναγεννητικές θεραπείες

συμμετέχοντας στις εξελίξεις της επιστήμης

Θεραπεία Shockwave (SWT)

μία νέα πετυχημένη προσέγγιση!

SpineMED®

Πρωτοποριακή θεραπεία για μέση και αυχένα!

GRUPPO MEDICO DI RIABILITAZIONE E RECUPERO EGERSIS

Il gruppo interdisciplinare EGERSIS adattato da una filosofia di riabilitazione, principale è la collaborazione scientifica continua dei medici e dei terapisti adatti.

‘E un tentativo di tante specialita mediche (fisiatra, ortopedico, cardiologo, urologo, otorinologoiatra, chirurgo) e paramediche (fisioterapisti, ergoterapisti, idroterapisti, logoterapisti) per affrontare in comune gravi lezioni neurologiche e mioscheletriche applicando rigorosamente le linee di guida e i protocolli internazionali scientifiche mediche, ma anche con rispetto alla personalità di ogni paziente e con amichevole comprensione delle loro rispetive esigenze.

1

Fisioterapia

2

Idroterapia

3

Ergoterapia

4

Logoterapia

5

Aderenza Psicologica

sono dei principali componenti del gruppo di riabilitazione.

La Riabilitazione è un’ attività interdisciplinare che viene gestita da fisiatra. Questo lavoro di gruppo eccede del lavoro individuale su scambio di esperienze e informazioni, sulla condivisione del carico di lavoro e in genere sul migliore e più efficiente progettazione del programma di riabilitazione.

Gli obiettivi del programma vengono adattati con il tempo e in base ai progressi hanno come riferimento il paziente e non vengono classificati in base alla specialità o del settore che è stato occupato.

Gli obiettivi a breve e a lungo termine del programma di riabilitazione nonché gli adatti interventi vengono impostati tramite la cooperazione che viene assicurata dalla comunicazione strutturata del gruppo e dalle riunioni ordinate.

Egersis

The aim of the interdisciplinary team EGERSIS is the defense, improvement and restoration of physical, mental and psychological health status of people with serious diseases or accidents.

Medical Egersis

Rehabilitation and Recovery Center

174 Mesogeion avenue
155 61 Cholargos
Athens Greece

Newsletter

Nostro gruppo riceve pazienti che si trovano in una delle seguenti fasi:

    • In fase iniziale della affezione o dopo un intervento chirurgico e la stabilizzazione del loro stato che viene raccomdata l’inserimento in una clinica di riabilitazione.
    • In fase ‘sub acuta’ della affezione, in cui l’inizio della riabilitazione è stata ritardata a causa di molte complicazioni o di lunga permanenza sul centro di rianimazione.
    • In fase cronica, ma non è mai stato sottoposti in un programma di riabilitazione.

Le affezioni che assume il gruppo interdisciplinare EGERSIS è sopratutto di natura neurologica come per esempio ictus, malattie demielinizzanti, lesioni del midollo spinale, lesioni cerebrali traumatiche poli neuropatie ma anche disturbi muscolo scheletrici come mal di schiena, sciatica, fratture.

Partendo il programma tanta importanza dal primo momento viene data al accertamento delle capacità del paziente. La rilevazione e l’analisi scientifica di queste capacità indirizzeranno il gruppo interdisciplinare su obiettivi specifici con preciso calnedario. Questi obiettivi sono realistici e immediati. I primi obiettivi sono lo spostamento dal letto, lo spostamento fuori dalla camera e l’inizio del trattamento in ambiente adeguato per la riabilitazione. Contemporaneamente si impostano competenze di base come il cambiamento della posizione nel letto cosi che dal primo momento di partecipare efficacemente. In seguito alla persona viene insegnato come può essere trasferito con la massima indipendenza possibile.

La presenza e la collaborazione dei medici e dei terapisti nello stesso luogo, facilita la supervisione continua del paziente e la concezione di eventuali problemi e la loro soluzione diventa una cosa facile.

In alcune affezioni viene notata una mancanza di comunicazione, la comprensione dello spazio o i campi visivi. Il logoterapista e il ergoterapista si occupano la presenza di tanti stimoli per la riqualificazione o trovare modi diversi ad esempio di comunicazione.

Il paziente imparerà progressivamente a mantenere la posizione seduta ed eseguire attività, come a vestirsi.

Il fisioterapista insegna l’equilibrio statico del paziente, cioè la capacita di mantenere la posizione seduta. Progressivamente viene correggiato la posizione della persona. Poi viene insegnato l’equilibrio dinamico e la capacita di eseguire funzioni più impegnativi come catturare un oggetto a distanza.Quindi il riinsegnamento di cinesiologia diventa una attività e indipendenza quotidiana che è importante per il paziente.

L’esercizio terapeutico mattinale e l’impegno del paziente dura almeno 4 ore, che comprende trattamenti differenziati come la fisioterapia, ergoterapia, logoterapia, idroterapia e rinforzo psicologico. C’è disponibilità di terapie pomeridiane in gradi di massimizzare l’effetto terapeutico.